Systemy dociepleń

Nasza oferta obejmje kompletne systemy dociepleń dla budynków obecnie budowanych jak również systemy termorenowacji bydynków już użytkowanych. Dostarczany zarówno sam materiał w hurcie i w detalu jak również kompleksową usługę docieplania budynków.

W zależności od technologii w jakiej wykonany został bydynek, rodzaju materiałów użytych do jego budowy oraz stanu techniczego, do wykonania warstwy docieplającej możemy użyć styropianu, lub wełny mineralnej..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOCIEPLENIE STYROPIANEM docieplenie budynku styropianem myślenice
stosuje się do budynków nowych i używanych, posiadających prawidłowo wykonaną hydroizolację poziomą. Ponadto materiały użyte do budowy nie mogą wymagać wysokiej paroprzepuszczalności warstwy docieplającej.

Zalety wykorzystania w systemach docepleń styropianu to niska wodochłonność warstwy docieplającej oraz możliwość zastosowania w warstwie wykończeniowo-dekoracyjnej wodoodpornych tynków i farb. Materiały te pozwalają się trwale wybarwić w szerokim zakresie kolorystycznym, od pasteli po ciemne i bardzo intensywne kolory. Ich wielkim atutem jest możliwość mycia wodą pod ciśnieniem bez ryzyka nie tylko uszkodzeń mechaniecznych ale również wypłukiwania koloru na skutek chłonięcia i oddawania wody.

Wadą takiego systemu jest brak możliwośći jego zastosowania go na budynkach zawilgoconych, posiadających niesprawną hydroizolacje poziomą, oraz na budynkach zabytkowych i innych nie posiadających hydroizolacji. Jest to spowdowanie brakiem zdolności styropianu do odprowadzenia dużej lośc wilgoci znajdujcej się w ścinach tego typu budynków.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
stosuje się do budynków nowych wykonanych z materiałów wymagających wysokiej paroprzepuszczalności oraz do budynków starszych nie posiadających prawidłowej hydroizolacji poziomej.

Zalety wykorzystania w systemach dociepleń wełny mineralnej to przede wszystkim wysoka paroprzepuszczalnoć, umożiwiająca naturalne osuszanie zawilgoconych ścian poprzez emisję wilgoci na zewnątrz, jak również możliwość wydalania gazów emitowanych przez niektóre materiały nowej generacji. Zwalnia to inwestora z konieczności sprawdzenia poprawności działania hdroizolacji poziomej i stany zawilgocenia budynku jak również wymagań technologicznych stawianych przez producenta materałów użytych do budowy.

Wadą takiego systemu jest zmniejszenie skuteczności docieplenia w okresie przejściowym kiedy to gwałtowne zmiany temperatury powodują wytrązanie się rosy w wełnie obniżając czasowo jej parametry termoizolacyjne. Kolejną niedogodność stanowi konieczność stosowania do w pracach wykończeniowych tynków i farb wysokoprzepuszczalnych co podnosi koszt wykonywanych prac, znacznie zmniejsza trwałość kolorów na elewacji oraz zawęża możliwość wybarwienia tynku lub farby do kolorów pastelowych i nienasyconych.