Zastosowanie


Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych
Izolacja stropów i podłóg
Izolacja okien
Izolacja rolet okiennych
Izolacja dachów i poddaszy

Aluthermo to cienkowarstwowa izolacja odbijająca, która od wielu lat jest stosowana w nowych budynkach oraz podczas remontów starych obiektów. Elastyczna struktura złożona z kilku warstw aluminium zawiera suche powietrze w warstwach wewnętrznych. Rezultatem takiej konstrukcji jest efektywna oszczędność energii. Wyjątkowa łatwość adaptacji czyni ją niezwykle łatwą w montażu.

Dlatego też struktura Aluthermo może być wykorzystana w niemal wszystkich obszarach stosowania izolacji termicznej. Jej doskonała trwałość jest wynikiem zastosowania sprawdzonej nowoczesnej innowacyjnej technologii, a Aluthermo wyznacza w każdym sezonie nowy standard komfortu.

Aluthermo Quattro jest pierwszym cienkim, wieloodbiciowym, wielowarstwowym systemem izolacji z wszystkimi powierzchniami zgrzanymi razem na gorąco.

Aluthermo Quattro składa się z dwóch warstw zewnętrznych z wypolerowanego i zabezpieczonego przed utlenianiem czystego aluminium o grubości 30 mikrometrów, oddzielonych dwoma warstwami niepalnej folii polietylenowej z suchym stabilnym powietrzem wewnątrz pęcherzyków razem z dwoma dodatkowymi warstwami folii z czystego aluminium i niepalnej i wodoodpornej pianki polietylenowej.
Otrzymana w ten sposób struktura jest półsztywna i składa się kolejno z następujących warstw:

Parametry techniczne

Dobór grubości tradycyjnych termoizolacji dla uzyskania równoważnych parametrów Aluthermo Quattro

Zastosowanie Aluthermo Quattro